Vorstand

För att möta den ökade efterfrågan av trygghetslarm och relaterade tjänster har det brittiska telebolaget, British Telecommunications plc (BT), tecknat ett treårigt avtal med CareTech AB för att leverera trygghetslarm.

Trygghetslarm ger människor möjlighet att larma vid behov av hjälp eller i händelse av olycka och kopplas då till en larmcentral som är bemannad dygnet runt, sju dagar i veckan. Tjänsten ger individer möjlighet att leva ett självständigt liv i en trygg hemtillvaro längre.

I dagsläget erbjuder BT trygghetstjänster och produkter till fler än 12 000 personer i och med sitt samarbete med Cornwall Council, Cornwall Peninsula Health och Cornwall Partnership NHS Foundation Trust.

CareTech är marknadsledande vad det gäller teknologi inom trygghetslarm och larmtjänster. Företaget har blivit känt för sitt arbete för att stödja självständigt boende, framför allt för äldre personer. Produktbredden sträcker sig från analoga enheter och IP-enheter som är kompatibla med BT:s snabba bredband till GSM-enheter som fungerar där ingen telefonlinje finns tillgänglig. Ett brett sortiment av trygghetstillbehör finns att tillgå: fallsensorer, rökdetektorer, översvämningsvarnare, avvikelse från hemmet, kontroll av intagen medicin eller helt enkelt för att bekräfta att någon är trygg och säker.