WEBaccess

CareTech WEBaccess gör hanteringen av hemtjänstens kunduppgifter enklare, effektivare och säkrare. Utan mellanhänder kan kommunens egen personal registrera, ändra eller arkivera uppgifter om sina kunder.

 

WEBaccessLösningen är webbaserad och behörig personal loggar in på CareTechs server där de får tillgång till databasen. När nya uppgifter lagts in syns informationen direkt hos Trygghetsjourens operatörer. Kommunen får full kontroll på att uppgifterna är rätt registrerade och kan omedelbart installera larmet hos en ny kund.

 

Lösningen ger möjlighet till olika behörighetsnivåer, den ger tillgång till statistik och gör det möjligt att följa upp händelseförlopp. Förutom att hanteringen är enkel och smidig innebär den en kvalitetssäkring av kunduppgifterna.